Ursprung

Jantelagen formulerades av den norsk/danska författaren Aksel Sandemose i hans bok En flykting korsar sitt spår från 1933. Han skrev boken på norskt bokmål men han växte upp i danska Nykøbing Mors, en stad han i boken kallar Jante, därav namnet Jantelagen.

Hans uppväxt i en småstad sägs ha givit honom inspiration till att formulera det tänkande som förekom där. En slags avundsjuka som gjorde att man inte fick tro att man var bättre än någon annan i samhället.

Finns inte bara i Sverige
Jantelagen heter Janteloven på danska och norska. Den är därför inte bara svensk även om det ofta pratas om den på det viset. Jantelagen benämns ändå ofta som typiskt Skandinavisk, även om den förekommer på andra ställen i världen.

Även om Jantelagen i viss mån lever kvar än i dag, var det framförallt förr den var mer utbredd. Det var en tid då de flesta människor bodde på landsbygden eller i mindre städer. Därmed var kontakten med omvärlden mycket mindre än i dagens samhälle, vilket gav mindre utrymme för förändringar.